Aktualności

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu

 

W dniu 27.10.2020 r. został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy” z Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zawarty aneks pozwala na wykorzystanie oszczędności poprzetargowych z dotychczas przeprowadzonych postępowań na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mrozach.

Czytaj więcej

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 10 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj więcej